Regulamin, Dokumenty do pobrania oraz Zasady pakowania paczek

jose-kurier.pl - zasady pakowania

jose-kurier


Poniżej mogą Państwo pobrać niezbędne dokumenty w formacie pdf oraz MS Word, regulamin oraz zapoznać się z zasada pakowania przesyłek.


Regulamin

  Przesyłka nie mogą zawierać przedmiotów, których posiadanie i przewóz jest zabronione prawem polskim, państwa przeznaczenia lub unijnym, a w szczególności: wyrobów tytoniowych i alkoholowych, gotówki, papierów wartościowych, innych dokumentów o charakterze płatniczym; przedmiotów wartościowych (wyrobów jubilerskich, dzieł sztuki, antyków, numizmatyki, itp. - sprzed 1945 r.); broni i amunicji; artykułów szybko psujących się, wymagających specjalnych warunków przewozu; innych towarów, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogących uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; jak również innych towarów, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego (zwłaszcza naruszenia obszaru zastrzeżonego) ani też towarów strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z dnia 28.12.2000r. nr 119, poz. 1250).

  W przypadku stwierdzenia naruszenia ustaleń zawartych powyżej poddaję się obowiązkowi uiszczenia kary umownej w wysokości 2,000,00 PLN, wyrażam zgodę na dochodzenie odszkodowania w zakresie szkody przekraczającej wysokość ustalonej kary umownej.

Towary niedozwolone nie mogą być wysyłane za pośrednictwem naszej firmy. Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji zawartości każdej przesyłki, która może zawierać artykuły i przedmioty zabronione w transporcie drogowym lub lotniczym.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żywność, która powinna być przechowywana w warunkach chłodniczych oraz/lub żywność z krótkim terminem ważności, przez co produkty spożywcze mogłaby się popsuć podczas transportu.

Regulamin DPD

Zasady pakowania przesyłek

 • używać zewnętrznego opakowania wystarczająco mocnego dla zawartości paczki
 • dla przedmiotów o nieregularnych kształtach lub ostrych krawędziach używać kopert z wyściółką
 • wolne przestrzenie wewnątrz paczki wypełniać folią z pęcherzykami powietrza, kawałkami pianki, styropianu lub papierem
 • rzeczy ciężkie i delikatne pakować w mniejsze kartony, natomiast przedmioty większe i lżejsze włożyć do większych kartonów
 • przedmioty delikatne nie powinny dotykać się wewnątrz paczki
 • wszystkie ostre zakończenia, krawędzie i otwory okleić taśmą do pakowania
 • na zewnątrz paczki umieścić napis "KRUCHE", "DELIKATNE", "SZKŁO", "GÓRA", DÓŁ" itp
 • na zewnątrz kartonu napisać wyraźnie czarnym markerem pełną nazwę nadawcy i odbiorcy, ich dokładny adres wraz z kodami pocztowymi oraz numery telefonów
 • te same dane należy umieścić wewnątrz paczki
 • w przypadku wysyłki kilku paczek, każda z nich powinna być oddzielnie opisana
 • oznaczyć wartość paczki na zewnątrz opakowania
 • w przypadku wysyłania przedmiotów o wartości przekraczającej 6000 zł netto na życzenie klienta możliwe jest indywidualne ubezpieczenie u wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego za naszym pośrednictwem
 • osoba przynosząca paczkę w celu nadania powinna posiadać dowód osobisty

Wymogi specjalne

 • sprzęt komputerowy - należy pamiętać o zrobieniu kopii zapasowej danych znajdujących się na twardym dysku
 • sprzęt elektroniczny - w miarę możliwości zapakować w opakowanie oryginalne, w innym przypadku każdy przedmiot należy owinąć w folię bąbelkową i umieścić w mocnym kartonie
 • szkło i przedmioty delikatne - każdy przedmiot owinąć w folię bąbelkową, wolne przestrzenie między nimi wypełnić papierem, na zewnątrz kartonu umieścić napis "SZKŁO", "GÓRA", "DÓŁ" itp.
 • rowery - kierownica winna być ustawiona równolegle do ramy roweru, siodełko należy opuścić do najniższego poziomu, części ruchome i wystające zabezpieczyć przed uszkodzeniem
 • art. spożywcze - zapakowane w oryginalnych, hermetycznych opakowaniach (wysyłane na własne ryzyko nadającego))

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu pakowania prosimy o kontakt z naszym Biurem.

od 1 luty 2013Licznik wizyt na stronę


Szybki dostęp

Nasi przyjaciele